Välkommen till konst och musikfestivalen Wave Festival som arrangeras på Asperö i Göteborgs ljuvaste skärgård. Här ligger en lummig folkpark och slumrar i sin grönskande sommarskrud, och det är hit vi bjuder in till gedigen havsfestival i dagarna två, sista helgen i juli.

Vi kan bekräfta att skärgården välsignat oss med den vackraste backdrop vi kunnat drömma om. Hela ön är ett smultronställe dit göteborgarna i alla tider vallfärdat för sommarlekar och avkopplande bad vid klipporna. Och i tider då många folkparker lagts ned, kanske i brist på ideella krafter och tid, känns det extra viktigt för oss att kunna bjuda in er, så att vi alla får en chans att njuta av denna idylliska park och skärgårdspärla, som vi menar är en av stadens vackraste platser.

 

Vi riggar upp två scener - En för livemusik / performance, och självklart monterar vi ett stabilt ljudsystem på den gamla dansbanan. För att möjliggöra allt detta, samt för en så trygg, inkluderande och spännande festivalmiljö som möjligt, har vi bjudit in en skara namnkunniga samtidskonstnärer, designers och hantverkare.

- Förvänta er det bästa kära vänner. Wave Festival arrangeras av Locus Soundsystem i samarbete med Lavaca Loca - en samling kreativa eldsjälar som sysslat med denna typen av arrangemang i omkring tjugo år.

Vi längtar efter er! Ses snart!

Xoxo

//

Wave Crew

Welcome to the art and music festival Wave Festival, which is organized at Asperö in Gothenburg's most beautiful archipelago. Here lies a lush folk park and slums in its lush summer shoots, and this is where we invite you to a solid sea festival in the two days last weekend of July.

We can confirm that the archipelago blessed us with the most beautiful backdrop we could dream of. The whole island is a favorite place where the people of Gothenburg are always loving summer games and relaxing baths at the cliffs. And in times when many public parks were laid down, perhaps in the absence of ideal forces and time, it feels extra important for us to invite you so that we all get a chance to enjoy this idyllic park and archipelago pearl, which we mean is one of the city's most beautiful places.

 We set up two scenes - One for live music / performance, and of course we install a stable sound system on the old dance course. To enable all this, as well as for as safe, inclusive and exciting festival environment as possible, we have invited a number of renowned contemporary artists, designers and craftsmen.

- Expect you are dear dear friends. The Wave Festival is organized by Locus Soundsystem in collaboration with Lavaca Loca - a collection of creative elders who have been involved in this kind of arrangement for about twenty years.


We long for you! See you soon!

Xoxo

//

Wave Crew

@2018 Wavefestival

  • Facebook - Black Circle